Algemene voorwaarden

 

De 32 van Kampen wordt georganiseerd door het bestuur van de atletiekvereniging Isala '96. Het bestuur van de Vereniging stelt het reglement van de loop vast. De Vereniging is ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel.

  • De deelnemers aan de 32 van Kampen verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan dit reglement.
  • Het reglement is eveneens van toepassing op de door het bestuur van de Vereniging ingeschakelde medewerkers c.q. vrijwilligers.
  • Co√∂rdinatoren en medewerkers c.q. vrijwilligers worden aangewezen door het Verenigingsbestuur.
  • Iedereen neemt deel voor eigen risico. De Vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens grove schuld van de organisatie.
  • Instructies van politie, verkeersregelaars, wedstrijdleiding en medewerkers moeten direct en stipt opgevolgd worden. Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen.
  • De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Vereniging ontheffing is verleend.
  • Deelnemers die van de voorinschrijving gebruik gemaakt hebben, hebben geen recht op teruggave van het inschrijfgeld indien zij van deelname afzien.
  • De minimum leeftijd voor deelname is:
   • 32 kilometer vanaf junioren A
   • 21,1 kilometer vanaf junioren B
   • 10 kilometer vanaf junioren C
   • 5 kilometer vanaf junioren D
   • Klik hier voor meer info over de leeftijdscategorieen.
  • De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de wedstrijden af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.
  • Deelnemers geven door inschrijving toestemming voor publicatie van foto's op deze site en eventuele andere media.
  • Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
  • Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten ontleend worden.In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het Verenigingsbestuur.

Sponsoren